1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

El mètode científicEl mètode científic es poden distingir les següents etapes:

1. Observació: espot dur a terme a la natura o en un medi no natural. L'observador intenta entendre tot el que passa i detecta algun aspecte que esdesconeix, és a dir, l'observador s'ha fet una pregunta de la qual no en sap la resposta.
D'aquesta forma l'observador ha arribat al plantejament d'un problema que s'ha de resoldre o, dit d'una altra manera, a la formulació d'una pregunta que cal contestar.

2. Establiment d'hipòtesis: Aquesta etapa consisteix en imaginar possibles respostes a la pregunta anterior. De totes les hipòtesis que l'observador espot plantejar, hi hauran algunes menys vàlides o que tenen menys possibilitats, per tant se'n selecciona una que sigui creïble.

3. Elaboració d'experiments: Aquesta etapa consisteix en dissenyar i fer una sèrie d'experiments que donin resultats que puguin servir per confirmar o descartar la hipòtesi inicial.
Els experiments han d'estar dissenyats de tal forma que només han de dependre d'una sola variable. Si depenguessin de dues o més variables, seria impossible saber quina ésla que hi ha influït.

La variable indpendent és la que determina l'investigador i la variable depenent, la que varia a conseqüència de l'anterior.

A vegades aquesta part experimental es fa al laboratori, també hi pot haver treball de camp amb recollida de mostres o enquestes. En aquest cas hi ha d'haver un àrea mínima de mostratge o un volum mínim de mostra que sigui suficientment representatiu.
És important analitzar més d'una mostra de cada punt, és a dir realitzar rèpliques. El resultat en les rèpliques haurà de ser similar o igual. Si es realitza un treball quantitatiu , s'agafarà la mitjana dels valors.

4. Anàlisi dels resultats: Aquesta estapa consisteix en recollir els resultats, els seu estudi estadístici la valoració daquests. Generalment es fa una comparació dels resultats obtinguts amb els que caldria esperar si fos certa la hipòtesi plantejada.

5. Conclusions: Interpretació del significat dels resultats respecte a l'acceptació o no de la hipòtesi plantejada.

Quan una hipòtesi ha estat repetidament verificasa per l'observació i l'experimentació, es pot procedir a enunciar una teoria.

Licencia de Creative Commons
CEPCIÈNCIES by Laura Martínez & Andreu Torres is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 Internacional License.