1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Presentació de la Secció de Matemàtiques

Les Matemàtiques són una disciplina instrumental i en un sentit estricte no són cap ciència doncs no es regeixen per les restriccions del Mètode Científic tal i com s'enten de forma estàndar. Tot i que les Matemàtiques tenen aplicacions pràctiques en gairebé totes les formes de coneixement, avui per avui, ajudar a descriure el món real no és més que un dels principals objectius de les Matemàtiques. Els altres objectius són empènyer els límits de la capacitat d'abstracció dels humans mentre exploren un regne de conceptes i relacions que van més enllà de la realitat física mesurable. La capacitat que tenen les Matemàtiques d'ajudar a descriure la realitat és una conseqüència del seu conjunt de descripcions, però aquestes no es limiten al nostre món sino que s'extenen fins a espais i entitats que no es corresponen necessàriament amb la nostra realitat diària. Tot i així, la increïble potència descriptiva de les matemàtiques les fan un instrument essencial per a expressar i manipular els fenòmens i conceptes de les ciències naturals i de bona part de les ciències socials.

Les Matemàtiques són la llengua amb què s'escriuen les lleis naturals que regulen l'Univers. I més enllà de la Natura, bona part dels fenòmens socials que observem en els patrons de conducta humana i en l'evolució de l'Economia es poden modelitzar mitjançant lleis i estructures matemàtiques. Les matemàtiques són doncs un instrument de comunicació universal.


Licencia de Creative Commons
CEPCIÈNCIES by Laura Martínez & Andreu Torres is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 Internacional License.