1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Treballs de Recerca Premiats

Disseny d'un Sistema de Gestió del Trànsit Urbà mitjançant Algoritmes Genètics - Premi UPF 2012
Autor: Joan Curto Alonso
Tutor: Andreu Torres

L'alta densitat de trànsit a les àrees urbanes contribueix notablement a la polució de les ciutats. Més enllà de les estratègies a llarg termini que els governs puguin aplicar, mentre l'automoció segueixi lligada als combustibles fòssils es fa necessari trobar mètodes per minimitzar l'emissió de gasos a l'atmosfera. Un camí per abordar aquest problema de forma pràctica és optimitzar el fluxe de trànsit urbà per evitar embussos i aconseguir que els vehicles completin els seus trajectes en el menor temps possible. La configuració de la xarxa de semàfors d'una ciutat, les alternàncies entre verds i vermells per tal de facilitar la fluïdesa del trànsit, és un problema d'optimització extremadament complex. Amb els anys s'han probat i testejat vàries estratègies, algunes més exitoses que altres, però la creixent potència de càlcul dels ordinadors actuals ens permet explorar noves estratègies. En aquest treball executat per l'alumne Joan Curto, es va estudiar la viabilitat d'un nou mètode basat en la tècnica d'optimització dels Algoritmes Genètics. En ell, en Joan va programar des de zero, en llenguatge C, un model de ciutat reticular -que podria haver representat el barri de l'Eixample- amb un entramat de semàfors que ajustaven els temps que es mantenien en verd i en vermell de forma dinàmica tenint en compte el trànsit local i amb l'objectiu prioritari de buidar els carrers de cotxes el més ràpid possible. El programa era capaç d'aprendre sobre la marxa i reajustar els temps dels semàfors de forma òptima. Aquest treball va ser guardonat amb el Premi de Recerca Matemàtica de la Universitat Pompeu Fabra l'any 2012.


 

Evolució de la Forma del Crani - Premi CIRIT 2009
Autor: Genís Guerrero Sanahuja
Tutora: Laura Martínez

El crani és una estructura òssia que ha variat morfològicament al llarg del nostre llinatge. El seu estudi ha estat des de sempre un dels principals objectius dels paleoantropòlegs, tant per mesurar la capacitat de les diferents espècies, com per inferir la complexitat del cervell de diferents capacitats cognitives. Aquest treball, realitzat per l'alumne Genís Guerrero Sanahuja, presentava com objectiu l'anàlisi de la forma del crani mitjançant morfometria geomètrica dels nostres ancestres des de l'Australopithecus fins l'Homo sapiens, un estudi al llarg del nostre llinatge els últims 3,5 milions d'anys. El treball es va realitzar en col·laboració amb el Departament d'Antropologia de la Facultat de Biologia de la UB i es va centrar en l'estudi de 35 cranis de jaciments africans i europeus. En cada crani es van definir 14 punts (landmarks) que definien òptimanet l'estructura del crani des de la part posterior-occipital fins el final de la maxil·la. La tècnica va servir també per classificar els dos cranis trobats al jaciment de Dmanisi (a Geòrgia) datats en 1,8 milions d'anys aproximadament i de classificació contrivertida. Aquest treball va ser guardonat amb el Premi Cirit l'any 2009.


Licencia de Creative Commons
CEPCIÈNCIES by Laura Martínez & Andreu Torres is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 Internacional License.